Wat gebeurt er met uw financiële bijdrage?

 Op onze website vragen wij om uw  financiële ondersteuning. Dank voor het in ons gestelde vertrouwen! Onze werkzaamheden doen wij  pro bono  en dus onbezoldigd. De grootste kostenposten in juridische procedures zijn meestal de uren die besteed worden aan research en het opstellen van processtukken.

Deze expertise hebben wij in eigen huis. De research en het opstellen van de dagvaarding tegen de Nederlandse Staat is inmiddels grotendeels afgerond. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

In een civiele procedure bestaat echter de verplichting tot vertegenwoordiging door een advocaat. Dit brengt kosten met zich mee. Wij werken in deze zaak samen met Gerben van de Corput van Lexion Advocaten te Breda.

Daarnaast zijn voor deze zaak griffierechten en deurwaarderskosten verschuldigd.

Verder verwachten wij dat er nog parallel procedures gevoerd moeten worden om informatie boven water te krijgen. De regering en het RIVM weigeren belangrijke informatie in verband met de genomen maatregelen te publiceren. Wij verwachten bijvoorbeeld dat op korte termijn het RIVM gedagvaard moet worden om het Pienter Corona-onderzoek gepubliceerd te krijgen.

Indien de financiële middelen dit toelaten, willen wij de uitzending van Weltschmerz met Willem Engel laten ondertitelen in de Duitse en Engelse taal. Deze strijd is immers internationaal.

Wij werken ook samen met een Belgische advocaat die daar dezelfde vordering aanhangig maakt.

Vanzelfsprekend zal rekening- en verantwoording afgelegd worden over de besteding van uw donatie.

Go Top