augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Events

Bijna dagelijks ontvangt een persoon via mails, apps, brieven, vooraankondigingen en advertenties uitnodigingen om zich in te schrijven voor leerzame politieke events, bijeenkomsten, congressen, themadagen, seminars of workshops. Belangrijke gasten uit het bedrijfsleven ontvangen persoonlijke uitnodigingen. Bij het ontwerpen van het eerste VSN event/ …

augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland informatie

De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk partij programmering-ontwerp, inclusief alle ingrediënten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Vrij en Sociaal Nederland project . Bij het Vrij en Sociaal Nederl …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Multidisciplinair project

Het Vrij en Sociaal Nederland event is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Vrij en Sociaal Nederland project professioneel aan te pakken en de eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Vrij en Sociaal Nederland coördinator cq projectleider te leggen. Deze zorgt voor afstemmi …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN ontwikkelingsproces

Het stappenplan voor het ontwikkelingsproces van het Vrij en Sociaal Nederland event gaat uit van vijf fasen: In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activiteiten opgenomen die uitgevoerd moeten worden om de het Vrij en Sociaal Nederland event op een projectmatige manier te realiseren. In het onderstaande stappenplan zijn per fase de activite …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN marketing-/communicatietraject

Ontwikkelen van plannen voor het Vrij en Sociaal Nederland marketing-/communicatietraject In de voorbereidingsfase moet ook de (marketing)communicatiestrategie die je in de initiatieffase hebt geformuleerd, worden uitgewerkt in een promotie en marketingplan, een businessfondsplan, en communicatieplan. Deze plannen zijn meestal een integraal onderdeel …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

groepsdynamische en didactische werkvormen

Ontwikkel groepsdynamische en didactische werkvormen voor het Give It Forward Symposium. Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen ondervangen. Daarbij is van belang: – werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid voor verloop en uitko …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Huidige (event)situatie VIP-gasten.

Bekend is de tegenstelling die wordt gevormd door de verschillen tussen de ideale situatie uit het VSN event en de huidige thuissituatie die lang niet altijd ideaal is. Hoe kan de event – projectleider een eventgemeenschap creëren die de VIP-gast steunt in het omgaan daarmee? De Vrij en Sociaal Nederland event projectleider ziet zichzelf daarbi …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Promotie en Marketingplan

Het Vrij en Sociaal Nederland marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business (marktprojecten). Bij een VSN event op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en methoden te beschrijven die kunn …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Event voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase heeft het – Vrij en Sociaal Nederland – project inhoud en vorm gekregen. In de uitwerk worden de ontwerpen en plannen klaargemaakt voor de uitvoering en wordt al nagedacht over wat er nog moet gebeuren als het event is afgelopen. Dat betekent dat in deze fase bijvoorbeeld de definitieve keuzes worden gemaakt met …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN functioneringsprogramma

Het Vrij en Sociaal Nederland event zelf (functioneringsfase) Laat het Vrij en Sociaal Nederland event functioneren zoals het was bedoeld. In deze fase vindt het event plaats volgens het gedetailleerde functioneringsprogramma en het draaiboek voor het Vrij en Sociaal Nederland event zelf. Het grote verschil tussen een film- of videoproductie en een l …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Vrij en Sociaal Nederland project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het event. Dan wordt alles op de event locatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Vrij en Sociaal Nederland event, waarin onder andere activ …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Event facilitair plan

Stel een Vrij en Sociaal Nederland Event facilitair plan op Deze stap valt uiteen in drie onderdelen: Locatieplan, met als vragen: Voor welke locatie is definitief gekozen en waarom? Hoe moet de locatie worden ingedeeld en ingericht? Hoe kunnen alle praktische zaken met betrekking tot de locatie worden beschreven (denk bijv. mogelijkheden, aan brandw …

Go Top