Het Vrij en Sociaal Nederland marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business
(marktprojecten). Bij een VSN event op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van
het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en
methoden te beschrijven die kunnen worden ingezet om een marketingcampagne op te zetten, die ervoor
kan zorgen dat er een wisselwerking ontstaat tussen de Vrij en Sociaal Nederland organisatie, het team,
gastsprekers en haar potentiële klanten (in dit geval bezoekers/VIP-gasten).


In een marketingplan maak je duidelijk hóé je het symposium in de markt wilt gaan zetten. Bij het opstellen
van zo’n plan en met name het beschrijven van de marketingmix werd in het verleden meestal gebruik
gemaakt van de vijf P’s, maar dit is tegenwoordig al uitgebreid naar zeven P’s. In hoofdstuk 5 wordt een
format gegeven voor een marketingplan waarbij gebruik wordt gemaakt van de bekende vijf P’s. Deze vijf
aspecten moeten in combinatie met elkaar leiden tot bevrediging van de wensen en behoeften van de
doelgroep van het Vrij en Sociaal Nederland event.

Het gaat om keuzes met betrekking tot:
– product (ook wel ‘brand’ of ‘merk’ genoemd), welk (deel)product per doelgroep
– prijs, eventkaartje, prijsniveau, prijsdifferentiatie;
– plaats, waar aangeboden;
– promotie, hoe onder de aandacht gebracht (bijv. adverteren);
– personeel, houding, uitstraling enzovoort.

Bij de 7 P’s komen er nog de volgende aspecten bij:

– proces, alle activiteiten en diensten waarbij de betrokkenen (mensen) een belangrijke rol vervullen;

– people, klanten (bezoekers/VIP-gasten) en klanttevredenheid.

Vrij en Sociaal Nederland event

Viruswaarheid communicatieplan

Ook het communicatieplan is een nadere uitwerking van de communicatiestrategie uit het projectvoorstel.
Dat wil zeggen dat nu op tactisch niveau moet worden bepaald op welke wijze en met welke middelen
(website, brochures, posters, tijdschriftartikelen enzovoort) met de externe stakeholders gecommuniceerd
gaat worden.


Bij het maken van een communicatieplan kun je denken aan vragen als:
– Welke soort informatie/boodschap wil Vrij en Sociaal Nederland overbrengen?
– Welk medium gebruikt Vrij en Sociaal Nederland daarvoor?
– In welke vorm biedt Vrij en Sociaal Nederland de informatie aan?
– Wie moet de informatie ontvangen?
– Met welk doel wordt de informatie verstrekt?
– Welke verspreidingswijze is hiervoor geschikt?


Wanneer het communicatieplan een integraal onderdeel (hoofdstuk) is van het projectplan bestaat het
meestal uit de volgende twee onderdelen:
– communicatiematrix (zie toelichting in hoofdstuk 5);
– communicatieplanning (planning van de communicatieactiviteiten,


Bij het Vrij en Sociaal Nederland project moet ook een inventarisatie gemaakt worden van de grensbepalingen (de
noodzakelijke grensdocumenten en -procedures) voor de buitenlandse gastsprekers en eventuele goederen.
Wanneer het Vrij en Sociaal Nederland project wegens te kort aan tijd onder tijdsdruk staat, wordt in deze fase ook al
een communicatieactieplan gemaakt en worden bijvoorbeeld ook de mailingen al naar potentiële bezoekers
verzonden. In andere gevallen wacht je met het maken van een communicatieactieplan en de uitvoering
daarvan tot de uitwerkingsfase.

Share

1 comment

 1. oktober 14, 2019 at 5:58 pm
  Ayden Dibbert

  Rerum qui eum ut ea facilis recusandae voluptatem minus. Ut sint omnis sunt in doloremque. Nostrum reprehenderit ut earum voluptatem.

  Placeat quasi deserunt quia porro et. Eos laudantium quis porro. Exercitationem eveniet vel optio repellat non.

  Nisi harum possimus minus facere magnam et dolores sit. Quisquam optio sit et ratione ut voluptatem eaque. Sint earum ut iusto sit voluptas nulla porro.

  Nemo modi et facere possimus earum ullam. Voluptates dicta similique quam ex. Facilis deleniti qui tempore.

Comments are closed.

Go Top