Ontwerp werkvormen en spelregels die problemen als gevolg van heersende belangen en doelstellingen
ondervangen. Daarbij is van belang:


– werkvormen te hanteren die de bezoekers aanzetten tot actieve participatie en verantwoordelijkheid
voor verloop en uitkomsten van het Vrij en Sociaal Nederland Event;
– werkvormen te hanteren die de gastsprekers mogelijkheden bieden om de VSN event-uitkomsten naar
de thuissituatie van de bezoekers (VIP-gasten) over te dragen;
– business gastsprekers instrueren dat zij hun verhaal en presentatie c.q. werkwijze afstemmen op
eventuele zakelijke problemen/belangen in de huidige zakelijke thuissituatie.

Zoek of ontwerp geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en
interactieproces en die beantwoorden aan de genoemde vereisten. Raadpleeg hierover verder met
het managementteam van Vrij en Sociaal Nederland.

Vrij en Sociaal Nederland Event Ontwerp
Ontwikkel een samenhangend, interessant en afwisselend politiek bijeenkomst-ontwerp/programma.
De centrale bezigheid is de programmering van de activiteiten tijdens het event. De voorbereiders
zullen zo nauwkeurig mogelijk het verloop van het event stap voor stap in beeld brengen. Zij zullen
zich daarbij sterk laten leiden door overwegingen met betrekking tot het gewenste einddoel, en het
VSN event-thema, de mogelijke doelstellingen en de verwachtingen en reacties van de bezoekers. Een
goed event-ontwerp zou geen spoorboekje moeten zijn, maar het midden moeten houden tussen
aanvaardbare vrijheid en gebondenheid voor alle betrokkenen.

De structuur is maar een hulpmiddel. Neem bij het ontwikkelen van het event-ontwerp het eerder ontworpen basisconcept als uitgangspunt en smeed een samenhangend en afwisselend geheel van inhoud (stap 9) en werkvormen.

Vrij en Sociaal Nederland Event Ontwikkeling

Toekomstige VSN vervolgactiviteiten

Bij het ontwikkelen van het VSN event-ontwerp gaat het om de programmering van de activiteiten tijdens het
event, van de ondersteunende deelprojecten en -activiteiten en van de eventuele vervolgactiviteiten
na het Vrij en Sociaal Nederland Event project. Laat vooral het event-ontwerp aansluiten op stappen en
gebeurtenissen die aan deze event zijn voorafgegaan en werk toe naar toekomstige vervolgactiviteiten.

Voorbeelden van activiteiten zijn:
– ‘opwarmers’ of ‘ontdooiers’ (ter introductie van de event-thematiek);
– aankondiging volgend symposium;
– discussies, debatten;
– forums, hearings, panels;
– doorgeven van het VSN concept;
– Vrij en Sociaal Nederland workshops;
– Vrij en Sociaal Nederland informatiemarkten;
– Vrij en Sociaal Nederland partij thema’s;
– audiovisuele presentaties;
– Vrij en Sociaal Nederland displays;
– sociale en verstrooiende programma’s;
– spelvormen (mime, toneel, hoorspel).

Ondersteunende deelprojecten en -activiteiten kunnen zijn:

– conferentieboek of -krant, syllabus of documentatiemap (welke inhoud, door wie?);
– tentoonstellingen, demonstraties en dergelijke;
– voorstellingen (muziek, artiesten);

– excursies, sociale evenementen en gelegenheid voor informele contacten;
– programma’s voor meereizende partner en/of programma’s en dergelijke);
– inschakeling van projectpartners voor catering, slaap/vervoersarrangementen van de bezoekers;
– welkomstpakket, Vrij en Sociaal Nederland aandenken;
– fotoreportage.

Go Top