Evalueer het Vrij en Sociaal Nederland project, inclusief de syllabus, website enzovoort (projectresultaat) en het projectproces van idee tot realisatie en stel een evaluatieverslag op.

Bij de eindevaluatie van het VSN event kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld: Is de doelgroep bereikt en is deze tevreden? Heeft het event gefunctioneerd zoals het was bedoeld? Met andere woorden, heeft het event het gewenste effect opgeleverd? Voldeed de gevolgde werkwijze tijdens de voorbereiding en uitvoering?

Hebben de beheer gerichte activiteiten zoals plannen van de tijd, budgetteren en organiseren ertoe geleid dat het budget niet is overschreden (de targets zijn gehaald),

de deadlines zijn gehaald, de taken en verantwoordelijkheden door iedereen zijn waargemaakt,

Is de samenwerking tussen Vrij en Sociaal Nederland & derden naar ieders tevredenheid verlopen?

Is de project-leiderfunctie en alle werkzaamheden van het Vrij en Sociaal Nederland team en management naar behoren vervuld?

VSN event overzichten

Het is van belang dat een evaluatieverslag wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten voor een eventueel volgende keer. Daarom wordt een blauwdruk gemaakt voor de volgende editie van het Give It Forward Symposium Concept.

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Go Top