Een spook waart door de wereld…

Het spook van het coronavirus. Alle machten van de wereld hebben zich tot een heilige drijfjacht tegen dit spook verbonden.

Een heilige drijfjacht met zulke drastische maatregelen dat wij – Willem Engel en Jeroen Pols – ons vragen gingen stellen als:

  • Is Covid-19 wel het killervirus waarvoor het wordt gehouden?
  • Kloppen de modellen van het RIVM? Hoe erg is een uitbraak?
  • Wat testen de testen? Hoe zit het met de groepsimmuniteit?

Wij gingen onderzoeken en analyseren en kwamen onder meer tot de conclusie dat de lockdown het virus niet heeft ingedamd, dat de groepsimmuniteit al veel verder is dan gedacht en dat de maatregelen buitenproportioneel zijn.

De term viruswaanzin werd geboren.

Wij besloten een kort geding te beginnen waarin wij een onmiddellijk verbod op verlenging en opheffing van de nu nog geldende maatregelen eisen.

Op deze website vind u onderzoeken, artikelen, podcasts en interviews die onze bevindingen boekstaven. Aan u het verzoek om ons vooral niet te geloven. Draag andere informatie aan, bewijs dat wij het bij het verkeerde eind hebben. Wij zijn de laatsten die ons willen vastbijten in ons eigen gelijk. We willen met liefde en geduld de waarheid achterhalen; open, eerlijk en transparant.

Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.’
Boeddha

Twijfel is het begin van wijsheid
Aristoteles

Geef me de moed te accepteren wat ik niet kan veranderen, de kracht om te veranderen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid om die twee van elkaar te onderscheiden.
Epictetus

Go Top