augustus 10, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland informatie

De kernactiviteit tijdens deze voorbereidingsfase wordt dus gevormd door het concreet uitwerken van het basisconcept ontwikkeld uit de vorige fase, tot een gedetailleerd inhoudelijk partij programmering-ontwerp, inclusief alle ingrediĆ«nten m.b.t. de uitvoering en uitgangspunten van het Vrij en Sociaal Nederland project . Bij het Vrij en Sociaal Nederl …

augustus 9, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Multidisciplinair project

Het Vrij en Sociaal Nederland event is een multidisciplinair project. De complexiteit van de ontwikkeling en organisatie ervan maakt het noodzakelijk het Vrij en Sociaal Nederland project professioneel aan te pakken en de eindverantwoordelijkheid bij een ervaren Vrij en Sociaal Nederland coƶrdinator cq projectleider te leggen. Deze zorgt voor afstemmi …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Event voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase heeft het – Vrij en Sociaal Nederland – project inhoud en vorm gekregen. In de uitwerk worden de ontwerpen en plannen klaargemaakt voor de uitvoering en wordt al nagedacht over wat er nog moet gebeuren als het event is afgelopen. Dat betekent dat in deze fase bijvoorbeeld de definitieve keuzes worden gemaakt met …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het VSN functioneringsprogramma

Het Vrij en Sociaal Nederland event zelf (functioneringsfase) Laat het Vrij en Sociaal Nederland event functioneren zoals het was bedoeld. In deze fase vindt het event plaats volgens het gedetailleerde functioneringsprogramma en het draaiboek voor het Vrij en Sociaal Nederland event zelf. Het grote verschil tussen een film- of videoproductie en een l …

augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Vrij en Sociaal Nederland project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het event. Dan wordt alles op de event locatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Vrij en Sociaal Nederland event, waarin onder andere activ …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Verschillen tussen deelnemende gastsprekers

Gastsprekers van het VSN event behoren tot verschillende organisaties en verschillende sectoren gekozen om hun specifieke expertise. Op het Vrij en Sociaal Nederland Event kan er sprake zijn van verschil in belangen, kennis & levensbeschouwing, uitgangspunten, opvattingen, manieren van denken, onderzoek, waardes en doen (normen en waarden) en lei …

Go Top