augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN Promotie en Marketingplan

Het Vrij en Sociaal Nederland marketingplan is uiteraard niet aan de orde bij events die bedoeld zijn voor de business (marktprojecten). Bij een VSN event op uitnodiging hanteren wij een andere strategie. Een onderdeel van het marketingplan is de marketingmix. De term ‘marketingmix’ wordt gebruikt om de instrumenten en methoden te beschrijven die kunn …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Projectevaluatie

Evalueer het Vrij en Sociaal Nederland project, inclusief de syllabus, website enzovoort (projectresultaat) en het projectproces van idee tot realisatie en stel een evaluatieverslag op. Bij de eindevaluatie van het VSN event kunnen onder andere de volgende vragen worden gesteld: Is de doelgroep bereikt en is deze tevreden? Heeft het event gefunction …

januari 25, 2017Vrij en Sociaal Nederland

Groepsdynamische & didactische werkvormen

Voorbeelden van geschikte middelen en methoden die vorm kunnen geven aan het communicatie- en interactieproces (bestemd voor alle Vrij en Sociaal Nederland event projecten). Interactie podium gastsprekers: vraagronden; interviewpanels; reactiepanels; business team forumdiscussies (ook online: teleforum); waarnemingsteams; lege stoel op podium (ten behoeve …

Go Top