augustus 8, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Het draaiboek voor de afbouw

Bouw het Vrij en Sociaal Nederland project af volgens het draaiboek voor de afbouw. Het gaat hier om de uren en dagen direct na afloop van het event. Dan wordt alles op de event locatie afgebroken, gedemonteerd, afgevoerd en opgeruimd. Dit gebeurt volgens het draaiboek voor de afbouw van het Vrij en Sociaal Nederland event, waarin onder andere activ …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

Vrij en Sociaal Nederland Event Productieplan

Zoals gezegd wordt alle productie-informatie die in de uitwerkingsfase is beschreven en getekend, samengevoegd in het productieplan. Dit is dus eigenlijk een bundeling van losse informatie waarmee het uitvoeringsteam het VSN project kan gaan uitvoeren. Daarnaast is het productieplan het laatste beslisdocument, op basis waarvan de opdrachtgever de f …

augustus 7, 2020Vrij en Sociaal Nederland

VSN uitvoeringsorganisatie

Opzet voor de uitvoeringsorganisatie, teamleden, vrijwilligers en management. In deze stap denk je na over de uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen dat het organigram dat je in de vorige fase in het projectplan hebt opgenomen nu uitgebreid moet worden met uitvoeringsfuncties. Ook moet worden nagedacht wat zelf wordt gedaan en wat uitbesteed gaat wo …

Go Top